LAGERLISTA NUMISMATISK LITTERATUR, KATALOGER MM

Här följer vår första lagerlista på Internet över numismatisk litteratur, kataloger mm. Vi emottar gärna mancolistor över litteratur och kataloger som sökes.


Ulf Nordlinds Mynthandel AB
tel 08-662 62 61
e-post  info@nordlindsmynt.se
fax 08-661 62 13

TILL LAGERLISTAN...!!  (klicka här)