LAGERLISTA ÖVER SVENSKA PERSONMEDALJER

Här följer vår första lagerlista på Internet över svenska personmedaljer. Vi emottar gärna mancolistor på medaljer som sökes, även utöver de här nedan angivna personmedaljerna. Priser och kvalitéer på de enskilda objekten erhåller den intresserade per telefon, e-mail eller fax.


Ulf Nordlinds Mynthandel AB
tel 08-662 62 61
e-post  info@nordlindsmynt.se


Den referenslitteratur som använts vid skapandet av lagerlistan, med tillhörande förkortningar, kan du se här.


TILL LAGERLISTAN...!!  (klicka här)